Mehmet Gün

N E : Avukat Mehmet Gün’ün kişisel websitesi.
N E  Z A M A N : Nisan ’19.
Y A K L A Ş I M : Mehmet Gün’ün özellikle üzerine eğildiği yargı bağımsızlığı ve “orta demokrasi” üzerine görüşlerini sade ve anlaşılır bir dille ele aldığı yazılarının ruhuna uygun, kolay kullanılabilir, yalın ve fonksiyonel bir tasarım görüşü.
N A S I L : WordPress. Türkçe + İngilizce.
N E R E D E : www.mehmetgun.com