Kardelen C. Ergin

N E : Danışman Kardelen C. Ergin’in kişisel websitesi
N E  Z A M A N : Haziran ’20.
Y A K L A Ş I M : Kardelen’in “iyi hissetmene, kendine daha iyi davranmana ve kendinle ilgili sorularını cevaplamana yardımcı olmak için varım” mottosuna ve “psikoloji bilimini anlaşılır ve uygulanabilir bir biçimde sunmak” amacına uygun olarak renkli, neşeli, insana “iyi gelen” bir tasarım tavrı.
N A S I L : Wordpress. Üyelik altyapısı ile üyelik kategorisine göre farklı alanlara ulaşma fonksiyonu.
N E R E D E : kardelencergin.com