G2O Consulting

N E : Danışman Göksemin Gökalp Özdemir’in kişisel websitesi.
N E  Z A M A N : Ağustos ’20.
Y A K L A Ş I M : Pek çok büyük markaya danışmanlık yapan Göksemin Gökalp Özdemir’in çok yönlü ve özgün business yaklaşımını vurgulamaya yönelik alışıldık olmayan bir tasarımsal bakış açısı.
N A S I L : Wordpress. Türkçe + İngilizce.
N E R E D E : goksemin.com