Aykut Bora

N E : Psikolojik danışman Dr. Aykut Bora’nın kişisel websitesi.
N E  Z A M A N : Nisan ’20.
Y A K L A Ş I M : Psikolojik danışman Dr. Aykut Bora’nın alanına dair yazılarını meraklılarıyla yalın bir arayüzle paylaşabileceği, uzmanlık alanlarından ilham alan, soyut ögeleri güçlü bir tasarım tavrı.
N A S I L : Wordpress.
N E R E D E : draykutbora.com